Начало Диагностика Процедури Ценоразпис Цветотерапия Нова Земя Партньори Контакти

 

Диагностика на цялото тяло е задължително
условие за поставяне на балансирана и точна диагноза

Човешките тела са най-съвършения инструмент, който Природата е създала. Те са сложна система от взаимосвързани елементи, които функционират в съвършен баланс и хармония. Когато балансът между физическото, емоционалното, менталното и духовното тяло е на лице, всеки елемент /мисъл, емоция, клетка, орган, система/ изпълнява своята роля и човек се чувства здрав и щастлив. Когато системата излезе от баланс, във физическото тяло започват смущения, усещани като дискомфорт или болка.

 

БИОРЕЗОНАНСНА НЕЛИНЕЙНА ДИАГНОСТИКА (NLS)
с "БИОСПЕКТ 21"

най-новия подход в диагностициране на заболяванията

 

Биоспект 21

 

ФУНКЦИИ на БИОСПЕКТ 21

Преди да се прояви в тялото, болестният процес започва развитието си в енергийното биополе на съответния орган. БИОСПЕКТ 21 може да открие формиране на патологичен процес в енергийните биополета много рано – от 6 месеца до 2 години преди неговото проявяване във физическото тяло. В суперранната диагностика се криe най-голямото достойнство на апарата.

А. ДИАГНОСТИКА

1.БИОСПЕКТ 21 Открива на време, регистрира измененията в органите и клетките и помага за откриване на патологичните изменения в най-ранния им стадий,
2.Открива предразположенията към определени заболявания,
3.Достига до първопричината за възникване на болестния процес,
4.Програмата съдържа голям брой срезове и перспективи от части на човешкото тяло, даващи точност на изследването 90 - 95%,
5.Открива алергени в тялото,
6.Открива наличните инфекциозни агенти във всички органи и системи /микроби, гъбички, вируси, хелминти/,
7. Дълбочината на изследването достига до молекула на ДНК.

Б. ЛЕЧЕНИЕ - МЕТАТЕРАПИЯ

В базата данни на апарата са заложени оптималните биорезонансни характеристики на всеки орган /стандарти за здраве/.
Освен че открива патологията в енргийното биополе, БИОСПЕКТ 21 добавя необходимата енергия и повишава енергийното състояние на органите, където е необходимо. В резултат на процеса, наречен метатерапия, организмът повишава своя имунитет и оздравява. Провеждането на 5 до 10 процедури променя "програмата" на организма за работа от болест към здраве.

В. ПРИГОТВЯНЕ НА ХОМЕОПАТИЧНИ ПРОДУКТИ - РЕПРИНТЕР

БИОСПЕКТ 21 изготвя хомеопатичен препарат за повишаване енергийната характеристика на засегнатия орган.

Енергийният еталон на препарата, който БИОСПЕКТ 21 препоръчва като резултат от изследването, може да се внесе чрез специална функция на апарата върху матрица - кристалчета захар, вода или спирт. При приемането им по определена схема, въздействието върху изследвания орган е идентично с това при метатерапия, при което настъпва излекуване.

Г. ТЕСТ ЗА ЕНЕРГИЙНА СЪВМЕСТИМОСТ - ВЕГЕТО ТЕСТ

БИОСПЕКТ 21 изследва и установява чрез сравнителен анализ енергийната съвместимост между изследвания орган и препарати, заложени в базата данни на апаратурата или с реални препарати, по желание на клиента. Тестът установява кой продукт е най-добър за моментното състояние - индивидуално при всеки човек.

Д. СПИСЪК С НАЙ-ДОБРИТЕ ХРАНИ

В съответствие с енергийното/функционално състояние на организма в момента на изследването, БИОСПЕКТ 21 ви изготвя списък с най-добрите храни за вашето здраве. Храните са съобразени с вашето здраве в момента, както и с особеностите на кръвната ви група.

 

РАЗЧИТАНЕ НА АКАШОВИ ЗАПИСИ

“Акаша” е санскритска дума означаваща Безгранично пространство. Те са знанието за миналото, настоящето и възможното развитие на бъдещето. Те са енергийното поле, което съдържа цялата история на всяко същество от възникването на Творението. Наричат се Акашови, защото са съставени от Акаша, а се наричат записи, защото функцията им е да записват всяка жизнена опитност.
Акашовите записи са много повече от склад със спомени - те са действени, тъй като оказват огромно влияние върху всекидневието, взаимоотношенията, чувствата и вярванията ни и потенциалните реалности които привличаме.
Много са причините, поради които бихме могли да искаме да влезем в Акашовите записи: търсене на отговор, преследване на истината, нужда от напътствие, желание да намерим сила за житейски преходи, необходимост да се освободим от ограничения, шаблони и вярвания, копнеж да се свържем с целта на душата си. 
Чрез тях можем да работим върху личното си изцеление за освобождаване от рани и болки от този живот или минали животи, които ни пречат да изявим своето великолепие. Господарите на Записите, Ангелите и Възнеслите се Учители ни насочват към корена на болката ни по един чудесен, лишен от осъждане начин. Получаваме наставления как да си върнем властта над себе си, за да живеем в партньорство и съ-авторство с Бога.

 

Нова Земя Процедури Ценоразпис Цветотерапия Партньори Контакти